W dniu 22 marca 2017 roku minęła pierwsza rocznica śmierci Pana Profesora Jana Romana Starcka. Uroczystości pogrzebowe odbyły się w kościele Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Pyrach. Pana Profesora oprócz rodziny pożegnały władze Uczelni i Wydziału Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu, liczne grono byłych studentów, współpracownicy z Katedry, przyjaciele i znajomi. Pochowany został w dniu 4 kwietnia w grobie rodzinnym na cmentarzu w Pyrach.

Profesor Jan Roman Starck urodził się we Lwowie 11 sierpnia 1926 roku w rodzinie ogrodników z rolniczymi tradycjami od kilku pokoleń. W 1938 roku ukończył szkołę powszechną Braci Szkolnych im. św. Józefa we Lwowie. Po wkroczeniu Niemców do Lwowa w 1941 roku uczył się w trybie tajnego nauczania w szkole handlowej. Po wojnie kontynuował naukę w wieczorowym Liceum dla Dorosłych w Gnieźnie. Maturę zdał w liceum w Poznaniu w 1947 roku, a następnie został przyjęty na Wydział Ogrodniczy SGGW. Studia ukończył w 1951 roku i został zatrudniony w Katedrze Uprawy i Nawożenia Roli na Wydziale Ogrodniczym SGGW.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w uroczystościach „Staszicowskich”, w dniu 8 maja 2018 r. o godzinie 12.00 pod obeliskiem ks. Stanisława Staszica przy budynku nr 34, na terenie Kampusu SGGW.

Pragniemy, aby mottem tegorocznych uroczystości pod Obeliskiem było „Prawodawstwo i Władza Sądownicza”.

Zapraszamy również do udziału we Mszy św. w intencji studentów SGGW poległych za Ojczyznę w latach 1918-1920, która zostanie odprawiona w Kościele Akademickim św. Anny przy Krakowskim Przedmieściu w Warszawie w dniu 8 maja 2018 r. o godz. 18.30.

Stowarzyszenie Wychowanków SGGW

W dniu 20 lutego 2018 roku zmarł w Warszawie nasz Kolego i Przyjaciel mgr inż. Stanisław Olkuśnik, Wiceprezes Stowarzyszenia Wychowanków Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego i członek Rady d/s Muzeum SGGW.

Za ofiarną i wieloletnią pracę na rzecz Stowarzyszenia Wychowanków oraz propagowanie historii Uczelni  został nagrodzony tytułem „Honorowego Członka Stowarzyszenia”. Przez całe życie zawodowe związany  był z SGGW, pracował na wielu ważnych stanowiskach - był postacią znaną i szanowaną w środowisku akademickim.

Sumienny, pracowity i odpowiedzialny - za swoją aktywność nagrodzony wieloma odznaczeniami państwowymi i resortowymi. Człowiek wielu talentów i zainteresowań, pasjonat historii, wyróżniony złotą odznaką honorową „Za zasługi dla SGGW”.

Stowarzyszenie i Uczelnia straciła prawego i rzetelnego współpracownika. Cześć Jego zacnej pamięci!

W dniu 12 grudnia 2017 miała miejsce Uroczystość upamiętniająca rocznicę powstania "Solidarności" w SGGW oraz strajku przeciwko wprowadzeniu stanu wojennego w1981roku. O godz. 16-ej odbyła się Msza św. za zmarłych Członków „Solidarności” w Kaplicy akademickiej w kościele pw. Św. Andrzeja Boboli, ul. Rakowiecka 61. Na Mszy św., którą celebrował ksiądz Jacek Pleskaczyński obecni byli członkowie Solidarności SGGW, pracownicy i emeryci naszej uczelni, przedstawiciele Stowarzyszenia Wychowanków SGGW oraz studenci.

Po zakończeniu Mszy św. wszyscy udali się do Pawilon I SGGW przy ul. Rakowieckiej 26/30, gdzie odbyły się uroczystości związane z upamiętnieniem rocznicy powstania "Solidarności” w SGGW oraz strajku przeciwko wprowadzeniu stanu wojennego w dniu 13 grudnia 1980 roku.

W Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie odbyły się uroczystości z okazji Narodowego Święta Niepodległości Polski. Od wielu lat uroczystości te organizuje Stowarzyszenie Wychowanków SGGW i Muzeum SGGW. Uczestnikami spotkania były władze Uczelni, przedstawiciele poszczególnych wydziałów, emerytowani profesorowie, członkowie Stowarzyszenia Wychowanków SGGW, zaproszeni goście oraz liczna grupa studentów.

Od 2011 roku w programie Święta Niepodległości są wykłady w Muzeum SGGW, podczas których przypominane są sylwetki Rektorów SGGW z uwzględnieniem ich działalności patriotycznych. W tym roku przedstawiona została osoba profesora dr hab. nauk weterynaryjnych Kazimierza Krysiaka - rektora SGGW w latach 1955-1962, który był zasłużonym naukowcem dla SGGW oraz dla Polski. Rektora Kazimierza Krysiaka w swoim wykładzie wspominała prof. dr hab. Marta Kupczyńska z Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW. W uroczystości uczestniczyła córka i wnuczka Pana Profesora Kazimierza Krysiaka.

Od bardzo wielu lat członkowie Stowarzyszenia Wychowanków SGGW w dniach poprzedzających Wszystkich Świętych odwiedzają groby zmarłych zasłużonych dla naszego Stowarzyszenia.

Na grobach prezesów i członków honorowych składamy kwiaty i zapalamy znicze. Pozostawiamy także okolicznościową tabliczkę z wyrazami naszej pamięci.

Odwiedzamy groby na 4 warszawskich cmentarzach: powązkowskim, północnym, bródnowskim i wilanowskim. Jesteśmy także na cmentarzu w Zalesiu Górnym, w Pyrach, Legionowie i Józefowie k/Otwocka.

 

 

13 października 2017 roku na zaproszenie pani mgr Danuty Polit, (nowej Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lipniku) – 5-osobowa delegacja Zarządu Stowarzyszenia Wychowanków SGGW uczestniczyła w obchodach Dnia Edukacji Narodowej. Świętowano także 15-lecie nadania szkole imienia Prof. Józefa Mikułowskiego-Pomorskiego – pierwszego rektora SGGW. Wraz nami był pan prof. dr hab. Kazimierz Tomala – prorektor ds. dydaktyki reprezentujący władze Uczelni, a także studentka Katarzyna Kania – przewodnicząca Samorządu Studenckiego.

Uroczystości rozpoczęły się wprowadzeniem sztandaru szkoły i odśpiewaniem hymnów – państwowego i szkolnego. Hymn szkolny przyjęto po raz pierwszy w roku szkolnym 2016/2017. Został napisany przez absolwentów lipnickiej szkoły, zaś muzykę skomponował obecny nauczyciel śpiewu.

 

W dniu 26 września 2017 roku grupa członków Stowarzyszenia Wychowanków SGGW spotkała się o godzinie 9.00 przed dawnym budynkiem SGGW przy Rakowieckiej, skąd nastąpił odjazd autokaru w kierunku Piaseczna. Około godziny 10.00 autokar dojechał do Leśnictwa Szkółkarskiego w Jastrzębiu. Grupa została przywitana przez Leśniczego Szkółkarza pana Piotra Grabarskiego. Pan Leśniczy rozpalił przed wiatą duże ognisko, drugie znacznie mniejsze ognisko bo w kominku zostało rozpalone w wiacie. Obydwa ogniska miło rozgrzewały uczestników spotkania.

Leśniczy interesująco opowiedział o metodach produkcji sadzonek pod potrzeby sadzenia lasu  dla Nadleśnictwa Chojnów, a także sąsiednich Nadleśnictw. Członkowie Stowarzyszenia byli zaskoczeni zarówno ilością produkowanych sadzonek, jak też jakością oglądanego  materiału  sadzeniowego.

W dniu 14 września 2017 r. w 78 rocznicę napaści Niemców na Polskę w Muzeum - Miejscu Pamięci w Palmirach odbyła się uroczystość patriotyczno-religijna dla upamiętnienia pamięci ofiar egzekucji w Puszczy Kampinoskiej.

Cmentarz-Mauzoleum w Palmirach to miejsce pamięci narodowej z grobami przeszło dwóch tysięcy Polaków zamordowanych przez Niemców w czasie II wojny światowej, w okresie od 1939 do 1943 roku. Wśród zamordowanych znajdują się Maciej Rataj (marszałek Sejmu w latach 1922-1928), Henryk Brun (przemysłowiec, poseł na Sejm RP, prezes Stowarzyszenia Kupców Polskich oraz Naczelnej Rady Zrzeszeń Kupiectwa Polskiego), Halina Jaroszewiczowa (posłanka na Sejm RP i senator), Jan Wajzer (doktor praw, sekretarz generalny Związku Polaków w Wolnym Mieście Gdańsku), sportowcy – Janusz Kusociński i Feliks Zuber, Stefan Kopeć (biolog, profesor Uniwersytetu Warszawskiego), Stefan Napierski (poeta, krytyk literacki, wydawca miesięcznika literackiego „Ateneum”), Kazimierz Zakrzewski (historyk, profesor Uniwersytetu Warszawskiego).

W dniach 16–17 września 2017r odbyło się spotkanie absolwentów Wydziału Ekonomiczno – Rolniczego rocznik 1962 -1967.

W 1967 r. studia ukończyło 65 osób, a w spotkaniu uczestniczyło 30 absolwentów.

Uczestnicy spotkania zebrali się w sali im. Stefana Moszczeńskiego, gdzie wysłuchali informacji pani dr hab. Justyny Franc-Dąbrowskiej, prodziekan Wydziału Nauk Ekonomicznych, o aktualnej organizacji, pracy i perspektywach dalszego rozwoju Wydziału. Po wykładzie wywiązała się dyskusja, w czasie której uczestnicy interesowali się m.in.:

Minęły dwa lata od ostatniego spotkania i nadszedł rok małego jubileuszu 55 lat, kiedy ruszyliśmy w lasy i nie tylko, z dyplomami leśników w kieszeni. Tym razem spotkanie wyznaczyliśmy w Puszczy Piskiej, w Nadleśnictwie Spychowo,  między 4 a 6 września 2017 r. w uroczym miejscu „Zielony Zakątek” na skraju miejscowości Spychów. Atmosfera jak zawsze urokliwa, choć coraz częściej koleżaństwo sygnalizuje, że nie jest  już w stanie tak często uczestniczyć w spotkaniach. Przyjechało tylko 13 osób. Jest nas coraz mniejsza gromada. W ostatnim roku pożegnaliśmy Janka Lewonika. Czas niestety  robi swoje.

 

Jak co roku, 1 sierpnia 2017 r. przedstawiciele Stowarzyszenia Wychowanków SGGW upamiętnili 73 rocznicę Powstania Warszawskiego składając kwiaty i zapalając znicze pod tablicami pamięci na ulicach Mokotowa.

 

 

 

 

 

 

W dniu 19 lipca 2017 roku grupa członków Stowarzyszenia Wychowanków SGGW spotkała się o godzinie 8.00 przed dawnym budynkiem SGGW przy Rakowieckiej, skąd nastąpił odjazd autokaru w kierunku Płocka. Po około 1,5 godzinnej jeździe urozmaiconej śpiewem – nauką pieśni Zofii Solarzowej dotarliśmy do ośrodka Stowarzyszenia Ekologiczno-Kulturalnego „ZIARNO” w Grzybowie. Zostaliśmy przywitani przez panią Monikę Ambroziak - pracownika ośrodka i zaproszeni na ekologiczne śniadanie.

Śniadanie przygotowano z produktów naturalnych produkowanych w ośrodku (własny chleb, ser, miód, powidła i ziołowa herbata).

Po smacznym i obfitym śniadaniu spotkaliśmy się z niezwykle sympatycznym i bardzo skromnym właścicielem panem Peterem Stratenwerth (Szwajcar), który oprowadził nas po całym terenie. Barwnie opowiedział swoją historię przyjazdu do Polski w latach 80-tych, historię powstania ośrodka oraz przedstawił decyzję osiedlenia się na stałe w Polsce.

W dniach 10 -11 czerwca 2017 roku , w Stadninie Koni w Walewicach , odbył się pierwszy po 44 – latach zjazd absolwentów Wydziału Zootechnicznego, rocznika 1968 – 1973.  Na  spokanie przybyło 30  Koleżanek i Kolegów oraz 9 osób towarzyszących.

Na początku spotkania chwilą ciszy uczciliśmy pamięć zmarłych naszych Koleżanek i Kolegów. W pierwszym punkcie programu, którego tematem było „Moje 44 lata po ukończeniu studiów”  uczestnicy spotkania przedstawili swoje dokonania zawodowe i podzielili się informacjami z życia osobistego. Większość naszych Koleżanek i Kolegów nie podjęła  pracy w wyuczonym kierunku , ale ci co pozostali wierni swojej zootechnicznej pasji, osiągali w niej znakomite rezultaty. Przykładem są  wybitne osiągnięcia  Stadniny Koni Jaroszówka, prowadzonej przez 30 lat przez Kolegę Romana Krzyżanowskiego, absolwenta naszego rocznika. Troje z naszych Koleżanek i Kolegów uzyskało stopnie profesorskie, pracując w SGGW oraz w Instytutach PAN. Kilka osób posiada stopnie naukowe  doktora.

W dniu 6 czerwca 2017 roku gościliśmy czterdzieści siedmioro dzieci pod opieką trzech nauczycieli z Zespołu Szkół w Lipniku im. prof. Józefa Mikułowskiego - Pomorskiego. Już po raz szósty gościły w kampusie naszej Uczelni na zaproszenie Stowarzyszenia Wychowanków SGGW w ramach obchodów Dnia Dziecka.

Z ramienia Samorządu Studentów SGGW dzieci oraz nauczyciele zostali bardzo serdecznie przyjęci przez przewodniczącą Samorządu Studenckiego – studentkę Małgorzatę Kanię w nowej siedzibie Samorządu. Podczas spotkania przedstawiona została prezentacja, dzięki której poznały dzieje i historię SGGW.

Kolejnym punktem programu było zwiedzenie Muzeum SGGW pod okiem pracownika Muzeum pani Anny Rudnickiej. Dzieci odwiedziły również siedzibę Stowarzyszenia, gdzie zostały obdarowane materiałami reklamowymi naszej szkoły. Następnie uczestniczyły w grze plenerowej  na terenie kampusu Uczelni zorganizowanej przez studentki Wydziału Nauk Humanistycznych.

W dniu 23 maja 2017 roku odbyła się w Auli Kryształowej SGGW w Warszawie interdyscyplinarna międzynarodowa konferencja naukowa pt. „Uniwersytety ludowe XXI wieku. Tradycja – Współczesność – Wyzwania Przyszłości”. Zorganizowana została przez Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne „Ziarno”, Wydział Nauk  Społecznych SGGW oraz Ogólnopolską Sieć Uniwersytetów Ludowych.  Licznie przybyli prelegenci - specjaliści wysokiej klasy w dziedzinie edukacji dorosłych z Polski i innych krajów Europy.

W Centralnej Bibliotece Rolniczej przy Krakowskim Przedmieściu w Warszawie (w dniu 19 maja 2017 r.) obejrzeliśmy spektakl o Rotmistrzu Witoldzie Pileckim, który zaprezentowała Ostrowska Grupa Teatralna „Rzeczpospolita Apostolska”. Scenariusz przedstawienia powstał na podstawie raportu rtm. W. Pileckiego, w którym przedstawiony został obraz życia obozowego.

W przedstawieniu znalazło się 13 fragmentów z dramatu historycznego „Rotmistrz Pilecki - Ofiarowanie”. Premiera całego przedstawienia zawierającego 33 sceny przewidziana jest 25 maja 2018 r., w 70 rocznicę śmierci Witolda Pileckiego.

Rotmistrz W. Pilecki przebywał w obozie koncentracyjnym Auschwitz 947 dni, od września 1940 roku do Wielkanocy 1943 roku, do momentu ucieczki. W czasie pobytu w obozie napisał raport, który jest wiarygodnym i niezwykle cennym dokumentem zawierającym tragiczne przeżycia swoje i innych więźniów z czasów II Wojny Światowej.

W dniu 13 maja br. odbyły się uroczystości odsłonięcia pomnika jednego z najdzielniejszych polskich żołnierzy II Wojny Światowej rotmistrza Witolda Pileckiego na Żoliborzu w Al. Wojska Polskiego w pobliżu ul. Bitwy pod Rokitną. W tym dniu przypadały 116. urodziny Witolda Pileckiego. Monument usytuowano kilkadziesiąt metrów od domu, w którym rotmistrz dobrowolnie poddał się aresztowaniu przez Niemców i wywózce do Auschwitz, aby tam organizować ruch oporu i zdobyć informacje o obozie.

Pomnik wykonany z granitu i betonu ma kształt sześciennej bryły, 3 m wysokości, przez który biegnie szczelina. Wyłania się z niej postać W. Pileckiego w mundurze oficera WP i rogatywce na głowie. Z przodu pomnika wykuto napis: „Rotmistrz Witold Pilecki, 13.V. 1901 – 25.V.1948, ochotnik do Auschwitz, jeden z najodważniejszych żołnierzy II wojny światowej”. Na bocznych ścianach znajdują się: biogram Witolda Pileckiego oraz zarysy sylwetek innych bohaterów walczących o wolność.

Upływa rok 2017, jesteśmy już po 18 spotkaniu absolwentów wydziału Leśnego SGGW - rocznik 1961, które odbyło się 26-28 maja, tym razem w Ośrodku kultury Leśnej w Gołuchowie.

Niestety, mimo zapowiedzi pod 20 osób, spotkaliśmy się w gronie 12 osobowym. Wiek, stan zdrowia, a też i dla niektórych z naszego koleżeństwa pokonanie 600 km stworzyło trudną sytuację. Dyrektor Ośrodka oddał naszej grupie pokoje w przebudowanej „Oborze”, gdzie w komfortowych warunkach czuliśmy się swobodnie, co sprzyjało nocnym rozmowom biesiadników. Czas spotkania poza biesiadowaniem wypełniliśmy spacerami i zwiedzaniem Ośrodka w sobotni słoneczny dzień.

W dniu 16 maja 2017 roku grupa członków Stowarzyszenia Wychowanków SGGW spotkała się o godzinie 8.00 przed dawnym budynkiem SGGW przy ul. Rakowieckiej, skąd nastąpił odjazd autokaru w kierunku Siedlec.

W trakcie podróży uczestnicy wysłuchali audycji radiowej kolegi Jerzego Żółkowskiego dotyczącej losów Jego i Jego rodziny na tle opowieści o miejscach z Podlasiem.

Pierwszym punktem wycieczki był Kałuszyn i słynny pomnik Złotego Ułana. Pozłacany pomnik ku czci polskiej kawalerii został odsłonięty w Kałuszynie pod Siedlcami. Monument upamiętnił rotmistrza Andrzeja Żylińskiego (wuja  naszego kolegi - Józefa Rzewuskiego) oraz wszystkich ułanów, którzy walczyli w drugiej wojnie światowej.

W dniu 13 maja 2017 roku w Auli Kryształowej SGGW odbyła się konferencja związana z 60. rocznicą powstania Związku Młodzieży Wiejskiej.

Konferencja została zorganizowana przez Instytut Polityczny im.  Macieja Rataja oraz Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w Warszawie. Gospodarzami spotkania byli europoseł Czesław Siekierski (absolwent Wydziału Ekonomiki Rolnictwa) oraz dr Janusz Gmitruk  - dyrektor Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego.

Zgromadzeni podkreślili, że ideowy dorobek ruchu wiejskiej młodzieży nie ma charakteru wyłącznie historycznego. Wciąż  jest aktualny, a jego wartości przystają do obecnych czasów.

Stowarzyszenie Wychowanków  SGGW reprezentowały –  kol. Grażyna Skalmierska i kol. Marianna Wielądek.

Informacja ze  spotkania Zarządu Stowarzyszenia Wychowanków SGGW w dniu 05.04.2017 r.

Omawiane tematy:

  • stan przygotowania do Walnego Zebrania Sprawozdawczego, które odbędzie się 22.04.br,
  • organizacja uroczystości przy obelisku ks. Stanisława Staszica w dniu 8 maja godz.12:00,
  • przygotowanie zaproszeń na dzień 09 maja ( godz. 18:30 ) na mszę świętą w intencji poległych za Ojczyznę w latach 1918 – 1920 studentów SGGW,

W dniu 8 lutego2017 r odbył się wyjazd do Muzeum Rolnictwa imienia ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu, na wernisaż „SGGW WCZORAJ I DZIŚ. DWA WIEKI TRADYCJI”, wystawy będącej elementem kończącym obchody 200-lecia wyższego kształcenia rolniczego w Polsce.

Ekspozycja została zaprezentowana w salach pałacu będącego dawną posiadłością rodziny Starzeńskich, a obecnie siedzibą tutejszego Muzeum.

W uroczystym otwarciu wystawy uczestniczyli przedstawiciele Władz Uczelni  prof. dr hab. Marian Binek - Prorektor ds. Nauki i prof. dr hab. Czesław Waszkiewicz  -  członek obu Rad Muzeów. Liczny udział w uroczystościach wzięli członkowie Stowarzyszenia Wychowanków SGGW. Przybyła liczna reprezentacja administracji lokalnej oraz uczniowie i nauczyciele z Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. J. Iwaszkiewicza.

Informacja ze spotkania Zarządu Stowarzyszenia Wychowanków SGGW w dniu 09.11.2016 r.

Omawiane tematy:

  • organizacja „Apelu Pamięci” poległych i pomordowanych pracowników i absolwentów SGGW z okazji Święta Niepodległości w dniu 10 XI w holu Auli Kryształowej ,
  • oznaczenie  miejsca grobu Marii Bojanowskiej – Helmersen – pomoc znajomej rodziny;
  • informacja o śmierci prof. Tadeusza Barszczaka,